Webbtjänster matematik

Matematik.fi
Matematik.fi är en komplett, elektronisk lärobok i matematik för årskurs 7-9 i den grundläggande utbildningen. Istället för att anpassa din undervisning efter materialet har du nu möjligheten att anpassa materialet efter din undervisning.
Tjänsten är gratis (dec 2016) men det kan eventuellt komma att bli avgift.

Bingel
Bingel övar färdighetsträning i sv, eng, ma och NO för elever i åk 1-6. NI delar ut uppgifter och eleverna kan arbeta i egen takt på sin egen nivå som ni kan följa. Tjänsten är gratis (dec 2016) men det kan eventuellt komma att bli avgift.

Arcademic skill builders
Den sidan erbjuder matematikövningar för elever åk F-6 där elever kan spela individuellt eller mot varandra. För de som gillar tävlingar och poäng är den utmärkt. Gratis i grunden men finns tilläggstjänster som kostar.