Vi erbjuder

 • Regelbundna utbildningar
 • Handledning enskilt eller i grupp
 • Lån av lärplattor med appar för er att testa före inköp
 • Lån av OSMO
  Det är ”spel” där eleven/barnet får uppgifter på lärplattan som hen löser med tillbehören i OSMO (länk)
 • Lån av Blue-Bot (exempel på användning)
  Det är sex stycken programmeringsbara bi vars kommando styrs från lärplattan.
 • Lån av Dash & Dot Wonder Pack
  Det är robotar för att lära sig programmering (via lärplattan) på ett stimulerande sätt från tidig ålder. Elever/barn får grundkunskaper i logiskt tankesätt, samarbete, kommunikation och digital kompetens.
 • Lån av Wi-fi puck (snabbguide)
  Mikroskop för att överföra bilder trådlöst (Wi-Fi) upp till 50 lärplattor för att undersöka, ta bilder och spela in video och ljud.