Om oss

På skolkontoret arbetar vi tre med fokus på förskole- och skolutveckling.


cj Christel Jansson, utvecklingsstrateg.

Skolutveckling sker inte på lärarhögskolan eller på kurs i Stockholm. Det är i mötet mellan barnet och pedagogen, i klassrummet eller skogen, i lärarsoffan när lärare gemensamt lyfter det de gör och tillsammans vågar pröva nya saker som något nytt kan hända. Min roll som utvecklingsstrateg handlar om att fånga upp behov och stödja lärare och rektorer i förskola och skola och finna former och arenor för oss att utvecklas och lära tillsammans. Jag leder förstelärarna och de andra samtalsledarna i lärgrupper där kollegialt lärande sker. Som bakgrund och ram har jag utbildning och erfarenheter som matematiklärare, specialpedagog och projektledare. Jag är galet intresserad av alla frågor som rör lärande och skolutveckling, är nyfiken och inte rädd att prova på ny teknik och älskar de möjligheter som bloggar, Facebook, och Twitter ger att få kollegor överallt och nya infallsvinklar och tankar. Kunskap är coolt och skolans och förskolans stora utmaning ligger i att möta varje barn och elev där de befinner sig, hitta former för  lärande som ger lust och meningsfullhet  både nu och framåt.

Kontaktuppgifter: christel.jansson@hoor.se, 0413-28247


bwbloggBjörn Wassholm, IKT-pedagog.

Jag tycker om skolutveckling och främst inom IKT-området. Införandet av moderna verktyg (som det benämns i Lgr11) i våra verksamheter är något som vi gemensamt ska införa allt mer i kommunen. IKT skapar möjligheter till ett omdefinierat lärande där elevernas förmågor och kunskaper kan synliggöras i individualiserade, kreativa och skapande processer. Min roll är att inspirera och vägleda er i den sortens lärande och hur ni användander program, appar och webbtjänster pedagogiskt med eleverna för det livslånga lärande.

Kontaktuppgifter: bjorn.wassholm@hoor.se, 0413-28245


pgPetra Green, pedagogista.

Det kollegiala lärandet är en viktig del i skolutveckling och det är en av mina arbetsuppgifter som pedagogista. Att få pedagogerna att tillsammans reflektera över sin verksamhet för att kunna utveckla den, att genom diskussioner lyfta varandra och varandras tankar för att tillsammans utvecklas är något som jag brinner för. Som pedagogista kommer jag ut till förskolorna och tillsammans tittar vi på verksamheten ur olika synvinklar och tillsammans skapar vi de möjligheter som framtidens världsmedborgare, barnen, behöver.

Kontaktuppgifter: petra.green@hoor.se, 0413-28249


alla_

Förstelärare, förskolechefer, rektorer, pedagogistan, utvecklingsstrategen och skolchef.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *