Lärcafé hösten 2016

Normkritiskt arbete kring genus i förskola och skola.
Hanna Borgström, Cecilia Birkén, Sussi Hellberg, Nina Lissmark, Christel Jansson

Presentation om pojkars och flickors skolresultat: POJKAR FLICKOPR 2016

Materialbank (böcker mm)  Materialbank pdf

Presentation lärcafe Normer kring genus

Normspaning förskoleklass Normer 2016 – 23 nov pdf

Ge ditt barn 100 möjligheter istället för två (inspiration) genus jämställdhet spel pdf

 

Jenny Josefsson från AV-media Skåne hade två pass om programmering, återupplev med filerna nedan!

programering i förskola

Programmering för lärare

Irene Asplund och Maria Hallberg berättade om och visade sina lärmiljöer i förskoleklassen, tydlig bro mellan förskolan och skolan! Ped. lärmiljöer förskoleklass

 

 

 

 

 

 

Vi har fått två nya kapitel i Lgr11, ett av dem handlar om fritidshemmet. Detta berättade Gunilla och Anna-Lena och övriga i fritids utvecklingsgrupp om på lärcafet. Ta del av deras presentation. Nya Läroplanen pdf