Förskolans fokusområden

Hösten 2016 har förskolan haft fyra fokusområden:

 • Projektor
 • Bee-bot
 • iMovie
 • PicCollage

Här kommer en sammanfattning av vad som skett under hösten.

Projektorn används till:
– Ett barn använder en pedagogisk app och fler deltar via projektorn t ex ett barn använder Bee-bot och andra följer med och deltar via projektorn.
– Appar där någon skapar  t ex olika former och det blir en diskussion
– Green screen med appen VeeScope Live.
Finns gratisversion som fungerar utan att projicera. Fullversionen kostar 30:-
– Puppet Pals. Barnen gör egna filmer som visar och berättar utifrån sina erfarenheter
– Reflekterar  utifrån bilder och filmer som spelats in under en aktivitet
– Redovisning av sommaruppgift. Vårdnadshavare mailat bilder till personalen.
– Avslappning med akvarium
– Rörelsesånger
– Sätter upp spännpapper på väggen och projicerar en bild som barnen ritar av.

Bee-bot används till:
– Att köra på en bokstavsmatta.
– Att köra på banor gjorda av Kaplastavar..
– Genomskinliga mattor där pedagogerna väljer syfte.
–  Att köra på egna banor på flera olika sätt där barnne även byggt hus och bondgårdar m.m.

iMovie används till:
– Både personal  och barn använder den till att skapa filmer/bildspel.
– Föräldramöte och drop-in för att visa egna skapade filmklipp t ex om IKT och platser.

PicCollage används till:
-Dokumentation där barnen (ibland) är delaktiga så mycket som möjligt av innehåll och att ta bilder som används
-Reflektion av dokumentation

Hur har arbetet med fokusområden synts och vad har det gett verksamheten?

 • IKT har blivit en naturlig del av verksamheten
 • Väckt nyfikenhet hos barnen
 • Mer barninflytande och delaktighet
 • Fler pedagoger blivit aktiva
 • Utökad användning av projektorn med green screen har gett fantastiska resultat
 • Ökat föräldramedvetnande om IKT
 • Ökad kontakt med andra. Satt ut ett troll i skogen med en lapp ”skicka gärna en bild till telefonnummer …”.

Koppling till tema ”Platser”

 • Tekniken har varit en del av temat
 • (Åter)besök av platser via green screen
 • Barnen tagit bilder som har satts upp
 • Leta information på nätet om temat

Vilka lärprocesser har ni sett hos barnen?

 • Barnen dokumenterar mer själva
 • Barn tar egna initiativ till att ta bilder
 • Samspel (turtagning, diskussioner) vid programmering
 • Djupare reflektioner eftersom barnen är mer delaktiga
 • Ökad digital kompetens hos barnen
 • Glädje hos barnen när projektorn och sånger används

Vad behöver ni för att utveckla IKT-verksamheten?

 • Utbildning
 • Tid
 • Förutsättningar
 • Likvärdighet
 • Vägledning

Övrigt:
– An app per dag. Foto vid lärplattan och varför. Lyhörd för barnens signaler vilka appar som fungerar och ska vara återkommande.
– Kommunen gör en satsning på lärplattor. Förskollärare använd den och öva på att dokumentera, hur appar fungerar, vilka hjälpmedel som finna med diktering och talsyntes. Lär av varandra och kontakta Björn om ni önskar utbildning.