Kategoriarkiv: Osorterat

Material för tillgängliga lärmiljöer

Skrivet den av

DATE (Delaktighet, Attityder, Tillgänglighet, Elever och barn) är ett projekt som i ett samarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten har tagit fram lärmaterial som en del av Tillgänglighetspaketet*. Syftet är att skapa tillgängliga lärmiljöer oavsett funktionssätt.

Materialet kan användas i den ordinarie verksamheten, har koppling till styrdokumenten och innehåller färdiga berättelser, faktablad, sagor m.m som engagerar elevgruppen.

Det finns för fyra olika målgrupper och är gratis att beställa här.

  • Förskola
  • F-3
  • 4-9
  • Gymnasiet

*  Tillgänglighetspaketet består av DATE lärmaterial, SPSM:s värderingsverktyg och SPSM:s distansutbildning (leda och planera tillgänglighetsarbetet).

Ungar & medier

Skrivet den av

För sjunde gången (sker vartannat år) har Statens medieråd kartlagt barns och ungdomars medieanvändning. Resultaten visar hur internetanvändningen stadigt ökar, medievanor förändras och på flera sätt är en stor del av deras vardag idag. Något som påverkar oss i förskolan och skolan och som vi måste förhålla oss till.

Undersökningen sammanställs i tre rapporter som ni kan ta del av via Statens medieråds webbplats.

Utomhuspedagogik

På Piratens fritidshem arbetar bland annat Camilla Jönsson, hon är mycket engagerad och arbetar mycket med lek och utomhuspedagogik. Här kommer två riktigt användbara tips från henne.

24 mars är det dags för det första av årets INSPIRATIONSCAFEER på Fulltofta naturcenter. Då ligger fokus på utelekar, samarbetslekar och temat är träd och vad träd kan berätta för oss. Det bjuds på afternoon tea och mycket möjligheter till nätverkande och påfyllning av lekideer.

Inbjudan och information: inspirationscafe2017 nr 1

Camilla ger oss också ett häfte fyllt av lekar och ideer. Fulltofta 2

Tusen tack för detta och väl mött!

Förintelsens minnesdag på fredag

Den 27 januari samlas människor över hela världen i en årlig manifestation. Det är den internationella minnesdagen för Förintelsens offer – samma datum som förintelselägret Auschwitz-Birkenau befriades 1945.

År 2005 deklarerade FN denna dag som internationell minnesdag. Sedan 1999 har det varit en nationell minnesdag. Det är en dag då vi hedrar minnet av alla som mördades under Förintelsen och en dag för alla som vill uttrycka sitt stöd för alla människors lika värde.

UR har samlat filmer som passar från åk 4 ungefär.

På sidan Forum för levande historia finns mycket bra information och en miniutställning om Anne Frank som du kan skriva ut och sätta upp i ditt klassrum, bra utgångspunkt för samtal.

På sidan Film i skolan finns bland annat tips på filmer att arbeta med.