Kategoriarkiv: Hörby

Höör tar täten – samarbete med kommuner i Skåne

Skrivet den av

Tidigare i år togs det beslut i riksdagen kring förändringar i LGR 11 där begreppet digital kompetens förtydligas. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik och det går inte längre att säga att man som lärare inte vill arbeta med digitala verktyg. Förändringar i LGR 11 görs i kapitel 1 och 2 och gäller därmed alla lärare och inte endast de ämne som får en förändring i kursplanen.  Den största förändringen står troligen ni lärare som undervisar i matte och teknik inför. Där skrivs tex programmering in i kursplanen.  

För oss små kommuner är det inte enkelt att få till bra fortbildning med kvalitet. Vi i Höör är därför glada över att vi inlett ett samarbete med Hörby och Östra Göinge,

Under höstterminen 2017 har vi anlitat Camilla Askebäck Diaz för att leda vår utbildningssatsning för lärare 7-9 med inriktning ma/no/teknik.

Camilla är matematik och NO-lärare på högstadiet samt förstelärare i digitala verktyg på Södermalmsskolan i Stockholm. Vid sidan om sin lärarroll håller Camilla i föreläsningar och workshops kring IKT-verktyg, undervisning och iPads. Under förlaget Natur & Kultur Läromedel har Camilla även gett ut boken ”Surfplatta i undervisningen”. 2016 tilldelades Camilla priset Årets Lärare av Handelskammaren. 

Utbildningen med Camilla startar den 11 augusti. Denna första träff är allmän och riktar sig till all personal år F- 9 i Höör. Hörby och Östra Göinge har inte börjat då och löser första träffen i sina kommuner. 

Digital kompetens – vad innebär det?

F-6 (alla undervisande lärare plus fritidspersonal ) träffas på Älvkullen kl 9-11.30

7-9 (alla undervisande lärare) träffas på Älvkullen kl 13-15.30

Under terminen kommer det sedan vara 4 träffar totalt, varav 3 är med Camilla. Dessa träffar riktar sig endast till dig som undervisar i ma/no/teknik årskurs 7-9. Under dessa träffar kommer även lärare från Hörby och Östra Göinge delta. Lokal bestäms senare. 

Utbildningen kommer bland annat ge dig grundläggande kunskaper om programmering och hur detta kan integreras i matteundervisningen.

Ma/NO/TK

Träff 1 7 september 15.00-17.00   Camilla

Träff 2 12 oktober 15.00- 17.00   Björn & Sara

Träff 3  9 november 15.00- 17.00  Camilla

Träff 4  7 december  15.00 -17.00   Camilla

(Med reservation för ändringar)

Övriga lärares utbildning kommer varje kommun lösa på hemmaplan. Om du undervisar i år F-6 och känner att du även vill delta på utbildningen med Camilla så kontakta din rektor och kom överens om hur du ska göra. Därefter kontaktar rektor Sara (sara.bruun@hoor.se) och kollar om plats finns. Det finns endast ett fåtal platser för F-6, så först till kvarn.

Glad sommar önskar utvecklingsavdelningen i Höör

Björn, Christel och Sara 

Fortbildningsdag i matematik 8 januari 2010

Du undrar kanske vad detta är, men det gör inte de 120 pedagogerna som samlades på Sätoftaskolan på vårterminens första dag för fortbildning i matematik. De vet att det var de goda chokladmuffinsen som vi fick till eftermiddagskaffet. Bilden är tagen från övervåningen…

På plats efter jullovet var i stort sett alla Höörs matematikpedagoger, både från kommunala skolor och en del friskolor, vi hade också ett antal mattepedagoger från Hörby med och det handlade om hur vi kan förändra och variera matematikundervisningen.


Christel och Anki (matematikutvecklare) hade tillsammans med Martin Persson bjudit in Per Ingvar de la Motte och Cecilia Röstenius från Skolinspektionen för att berätta om den stora granskning de har gjort av matematikundervisningen, och vi satt sedan i grupper och pratade om de olika områdena som enligt granskningen ofta behövde utvecklas. Det var livliga och positiva diskussioner, det blir nog aldrig tyst när man samlar utvecklingssugna mattepedagoger för utbyte av idéer och goda arbetssätt.

På många av våra skolor finns det rolig, varierad undervisning och lärare och elever som känner till och arbetar väl efter kursplanens mål men vi uppfattade på fortbildningsdagen att det finns önskan om:
  • fortsatta ämnesdiskussioner över skolårsgränser och verksamhetsgränser, ja till och med över kommungränser…
  • gemensamma rättningskonferenser vid nationella prov
  • fortbildning kring en bredare och mer formativ bedömning i matematik och kring undervisning som utvecklar olika kompetenser i matematik snarare än uppnåendemål
  • nätverk för mer laborativt arbete (studiecirkel om matematikverkstad nummer ett kommer igång under våren, det var 18 personer som anmälde intresse under fredagen)
  • fortsättning av inspirationsträffarna (kommer, årets första är redan på onsdag 20 jan, handlar om att använda smartboard/dator i undervisningen/matematiken)

Detta kommer vi att arbeta för att förverkliga under det kommande året, det ska bli roligt, för vi känner att det är många som brinner för matte i Höör (och Hörby)
Hör av dig till oss med idéer om nya projekt!
Det vi har på gång just nu är:

  • Inspirationsträff om smartboard/dator och matematik onsdag 20 januari på Sätoftaskolan kl. 16.00-19.00 Anmälan här
  • Träff för matematikutvecklare i Stockholm 27 januari
  • Matematikbiennal i Stockholm 28-29 januari
  • Studiecirkel/nätverk för skolor som vill bygga upp/vidareutveckla sina matematikverkstäder tillsammans och inspirera sina lärare att arbeta mer laborativt och mindre styrt av matteboken, vi kommer att skriva mer om detta på bloggen inom kort och vi räknar med att kunna starta i mars/april.

Christel och Ann-Christin, matematikutvecklare i Höör