Kategoriarkiv: förstelärare

Sist ut…

Skrivet den av

…i den här omgången presentationer kommer idag Jenny och Christine. De är de sista av de nya förstelärarna men vi kommer att hitta fler lärgruppsledare från fritidshemmen och förskolan, från förskoleklass och andra skolformer. Några professioner har ju inte möjlighet att bli förstelärare, lite underligt när allas arbete är lika viktigt för resultaten, men vi kan iallafall utse lärgruppsledare från alla skolformer, och detta arbete är igång.
Men…sist i den nitton namn långa raden är två lärare som arbetar i åk 7-9 och vuxenutbildningen, sedan har vi täckt upp alla åldrar i vår skolkommun.

Jenny Fredriksson arbetar på Ringsjöskolan med idrott och hälsa samt svenska som andraspråk. Hon har ett särskilt öga för de elever som ”inte tycker att idrottsämnet är för dem”, de elever som hamnar på bänken och har en rad olika krämpor som skäl att inte vara med. Några av dessa elever kan vi också kalla ”korridorsvandrare”, de hamnar utanför klassrummet men är en del av skolans gemenskap och uppdrag. De går ut grundskolan med dåliga eller uteblivna betyg och deras framtid ser ofta ganska mörk ut. Jenny har varit med och utvecklat ett system som kallas ”minimibedömning” som innebär att ämnets kunskapskrav delas upp i hanterbara bitar, där eleverna på ett tydligt sätt kan arbeta med och uppnå målen ett steg i taget. Målet är att eleverna ska uppleva att ”med minimibedömning är det alltid lönt”. Detta arbetssätt vill Jenny vidareutveckla och sprida till andra ämnen. Jenny ser det som viktigt att lärare gemensamt tolkar läroplanens mål, som vi har påbörjat arbetet med i kommunens övergripande lärgrupp för lärare i idrott, hemkunskap, slöjd, bild och musik. Detta arbete kommer Jenny att fortsätta driva tillsammans med andra förstelärare. Arbetet med ”korridorsvandrare”, ”hemmasittare” och andra som har en hög frånvaro kommer också att bli föremål för en lärgrupp tillsammans med det centrala resursteamet. Jenny har också tankar om att utveckla svenska som andraspråk. Du når Jenny på jenny.fredriksson@hoor.se

49
Sist, och därmed den förstelärare som arbetar närmast de äldsta eleverna som ibland är upp i femtioårsåldern är Christine Carlsson som arbetar i vuxenutbildningen med matematik och NO-ämnen. Christine berättar att hennes elever har väldigt skiftande erfarenheter av och kunskaper om att hantera siffror, till exempel när det gäller att hantera pengar. Hon lyfter att vuxenutbildning nästan alltid innefattar att bygga upp det självförtroende som vikit i samband med olika skolmisslyckanden genom livet. Christine vill utveckla det kollegiala arbetet på introduktionsprogrammet och vuxenutbildningen, och knyta samman sina lärarkollegor med ämneslärare i lärgrupper. I sin ansökan lyfter hon att hon arbetar med ett vuxenlärarperspektiv och hon vill utveckla samarbete över ämnesgränser och kring bedömning. Du får kontakt med Christine genom att maila christine.carlsson@hoor.se
50
Den 14 augusti presenterade dessa viktiga skolutvecklarpersoner sig på en kickoff på Backagården, nu har jag försökt ge dem lite konturer och färg för att du som läser ska kunna lära känna dem och genom dem de behov vi i skol-Höör har sett som viktiga att tillgodose med förstelärare. Tillsättningen har gjorts av rektorerna och utifrån den nulägesbeskrivning som gjorts under våren 2014 som en bakgrund till Skolutveckling 2016, ett projekt som ska ge kontinuerlig skolutveckling och en alltmer lärande organisation, utvecklade professioner och samarbete mellan dem i byggandet av en god skola och förskola för barnen och eleverns i vår kommun.
Häng kvar här på bloggen, vi kommer att fortsätta skriva om våra utmaningar och vårt arbete i lärgrupper och med skolutveckling i Höörs kommun.

Ytterligare tre förstelärare tar plats på bloggen

Skrivet den av

Skolutveckling måste ske nära verksamheterna och behoven, nära eleverna och de processer som ger lärande. Därför satsar vi på kollegialt lärande i lärgrupper på skolorna, förskolorna och i övergripande grupper. Leder dem gör våra förstelärare, en pedagogista och några andra lärgruppsledare som brinner för utveckling och kollegialt lärande.  Jag har presenterat dem i ordning efter hur gamla deras elever är, idag vill jag presentera tre viktiga förstelärarkompisar i utvecklingsarbetet. De arbetar på de olika högstadieskolorna, med språk och SO-ämnen och de heter Lotta, David och Susanne.

Lotta Lindberg undervisar i engelska och tyska på Sätoftaskolan åk 7-9 och hon är med i ett av skolteamen i vårt forskningsprogram Inkluderande lärmiljöer. Hon brinner för just detta, att anta utmaningen att ge alla sina elever en undervisning med lagom stöd och utmaningar som passar för vars och ens behov och förutsättningar. Det är inte det lättaste, det vet varje lärare, för det kan skilja mycket mellan eleverna i en språkgrupp eller klass. Lotta har lite emot namnet förstelärare, hon tycker det är viktigt att vi alla tillsammans arbetar med utmaningarna kring engelska och svensk-engelska, det svåra ”ämnet” för de elever som inte har ett modernt språkval utan som ska stärkas i svenska och engelska på dessa veckotimmar åk 7-9. Lotta har upptäckt att det inte finns något läromedel i engelska som fångar upp alla elevers nivå utan hon arbetar med texter på olika nivå, med olika många ord och uppgifter som man kan göra på olika nivå och utvecklas där man är. Hon är nyfiken på ett material hon har hört talas om på nätet, där nyhetsartiklar presenteras på engelska på olika nivåer. Då kan eleverna arbeta med samma innehåll men på sin nivå. Detta följer vi med stort intresse. Lotta kommer att leda en lärgrupp på Sätoftaskolan åk 4-9 som fördjupar sig i engelskaundervisningen. Lotta är nyfiken på att hitta sätt för lärare att besöka varandras klassrum och tillsammans utveckla undervisningen och hitta ett större samarbete. Maila Lotta på charlotta.lindberg@hoor.se

51
Nästa förstelärare är David Trenneman som är lärare på Ringsjöskolan. Han beskriver i sin ansökan att han strävar efter att ständigt ta verkligheten in i klassrummet och han arbetar mycket med utvärderingar tillsammans med sina elever. David brinner för kvalitetsarbete och demokratifrågor i undervisningen. Han har vidareutbildat sig som examinator inom SIQ, ett slags kvalitetssäkring för skolor och under flera år arbetat med internkontroller och resultatdialoger på kommunens skolor.
Davids viktiga frågor som förstelärare är att utmana lärare till att ge eleverna uppgifter som sätter igång tänkande och som ger delaktighet och elevdemokrati på riktigt.  Det är också viktigt att eleverna upplever det vi gör i skolan som relevant och viktigt för livet, inte bara för skolan. han uppmanar ofta sina elever att titta ut genom fönstret och fråga sig vilken nytta de har av det som händer inne i klassrummet där ute i verkligheten. David har höga krav på sina elever och han ”blir tokig när de inte gör vad de faktiskt kan”. Han vet nu, efter många års arbete som lärare att varje klass kräver sin typ av undervisning och han vill utveckla detta tillsammans med andra lärare.
David kommer du i kontakt med här david.trenneman@hoor.se
52
På samma skola arbetar Susanne Thomasson, lärare i franska, svenska och svenska som andraspråk. Hon är en av våra nya förstelärare och i sin ansökan lyfter hon upp betydelsen av att skapa goda relkkationer med sina elever, lyssna på varandra och tillsammans utforma undervisningen. Det leder till motivation och god måluppfyllelse. Susanne trycker på att det är viktigt att kunna och vilja läsa och skriva, att hjärnan mår bra när den får träna genom att lära språk. Susanne stimulerar sina elever till att läsa på olika sätt, i telefonen, böcker, på läsplattor och nätet. Att kunna språk berikar livet så mycket, det blir roligare på semestern om man kan prata med männsikor, man kan ha vänner och finna kärleken i ett annat land. Susanne har stora erfarenheter av utvecklingsarbete, hon ledde projektet Förnyelse- och utvecklingsprocessen för 5-6 år sedan och har varit med och tagit fram en nulägesbeskrivning inför Skolutveckling 2016, det som nu inleds med lärgrupper för kollegialt lärande. Susanne kommer att leda en lärgrupp kring språkutvecklande arbetssätt och fortsätta med olika läsprojekt som engagerar flera ämnen på skolan. Nå Susanne på susanne.thomasson@hoor.se
53

Imorgon fortsätter presentationsrundan med två förstelärare i åk 7-9 och vuxenutbildningen.

Får jag presentera lite fler…

Skrivet den av

…ytterligare ett gäng förstelärare som kommer att arbeta med skolutveckling i form av lärgrupper på sina skolor, på par av skolor eller i övergripande grupper. Idag får du träffa Cecilia, Catarina och Magnus som måndag till fredag arbetar på våra två kommunala högstadieskolor. Presentationsrundan inleddes i förra veckan med de förstelärare/lärgruppsledare som möter de yngsta eleverna/barnen och nu är vi framme vid de som börjar få skägg, som växer en decimeter på sommarlovet och som utmanar oss med sina attityder, frågor och som vi ibland måste kämpa för att behålla uppmärksamheten hos. Jag syftar här på eleverna i åk 7-9, inte förstelärarna…

Cecilia Mattsson Jagenheim inleder nu sitt andra år som förstelärare, hon ingår i den lilla grupp som  blev våra förstelärare under det första möjliga året.
Cecilias hjärta bankar för eleverna ”som kan men som inte riktigt vill”. Hon har berättat att något som driver henne i hennes arbete är några killar hon stötte på för ett antal år sedan. De bad henne att” inte ge upp på dem som är som oss”, och detta lämnar henne inte. Cecilia har höga förväntningar på alla sina elever och hon brinner för sina ämnen, hon är nyfiken och vill ständigt lära sig mer. Under året har hon haft ett försteläraruppdrag att leda en fortbildning för lärarna i kommunen som undervisar i slöjd. De har studerat kunskapskrav och tillsammans funderat på vilken undervisning som ger de förmågor som efterfrågas i slöjdämnet. Lärarna i detta ämne är ofta ”ensamarbetare” och de har uttryckt att detta har varit den bästa fortbildningen någonsin. Cecilia arbetar på Ringsjöskolan, den största av kommunens högstadieskolor, och tillsammans med de andra förstelärarna kommer hon att arbeta tillsammans med rektor Mats och leda skolutveckling. Under hösten har de gjort en stor omorganisation i arbetslagen, detta kommer de att arbeta vidare med. Cecilia talar ofta om tillit. Hon har en stor tillit till sina elever, det gör att de känner tillit för henne och vill visa att de är värda tilliten. Cecilia uppmanar andra lärare att djupdyka, att hitta och lyfta upp våra ”intellectual badasses”. Du kan nå Cecilia på cecilia.mattsson.jagenheim@hoor.se

54

Några kilometer bort, på den andra högstadieskolan hittar vi Catarina Håkanson, troligen engagerad i samtal med några av sina sjundeklassare där hon är mentor och lärare i matematik och NO-ämnena fysik, kemi, biologi och teknik. Catarina har också redan ett år som förstelärare med sig i bagaget, och hon brinner för att utveckla sina ämnen men också en likvärdig bedömning av elevernas kunskaper. Under året har hon deltagit i Matematiklyftet, arbetat mer med problemlösning i matematik och låtit eleverna bekanta sig med matriser med kunskapskrav och arbetat med självbedömning och visat exempel på olika nivåer på matematiklösningar och laborationsrapporter. Precis som andra lärare som arbetar på detta sätt tycker hon det är roligt, givande och jättesvårt. Catarina beskriver sig själv som bondmora och läsnörd, hon brinner för att utveckla elevernas begrepp i sina ämnen, hon ser det som sitt uppdrag att förklara så att ”ungarna tar in atomacceleratorn i Cern i sig”, då kan de inte låta bli att utveckla kunskaper. Hon är nyfiken på att fortsätta utveckla det formativa arbetet med undervisning och bedömning, hon har 23 medhjälpare i klassrummet, eleverna kan hjälpa varandra i sitt lärande och i sina bedömningar. Att vara med i Matematiklyftet var häftigt, hon har där sett kraften i det kollegiala lärandet och under hösten leder Catarina en lärgrupp kring betyg och bedömning, de kommer att utgå från Skolverkets lärmoduler och det finns plats för flera i gruppen! Det finns inga bilder på Catarina utan det där stora skrattet, sån är hon!
Kontakta Catarina på catarina.hakanson@hoor.se

55
Och nu…vill jag presentera den första manliga försteläraren, Magnus Gejdner. Kanske trodde ni att det bara fanns kvinnliga utvecklare i Höör men det finns några herrar också. Magnus  arbetar som matematik- och NO-lärare på Ringsjöskolan men han ser som sin förstelärarutmaning att knyta den röda tråden kring lärande i NO och teknik hela vägen från förskolan och upp till åk 9. I förra veckan föreläste Magnus för förskolans personal i område 2 (Midgård, Norra Rörum och Prästkragen) om hur man med hjälp av tekniklego kan utveckla kunskaper och behålla intresse och fascination för begrepp som jämvikt, kraft, hastighet och friktion. Han kommer att ordna möten mellan de yngsta och de äldsta eleverna och länka samman lärarna. Vi har liknande uppdrag i våra styrdokument, väcka lust, stimulera livslångt lärande och utveckla förståelse för begrepp.

Just nu är lärarna på Enebackeskolan fullt upptagna med Matematiklyftet men sedan kommer de att arbeta tillsammans med Magnus i lärgrupper och bygga röda tråden.

56

I sin ansökan till förstelärare beskrev Magnus att han i sin undervisning är noga med tydliga mål, uppgifter och bedömning. han vill se ett ökat samarbete mellan grannskolorna åk 1-6 och 7-9 -”bara femtio meter mellan skolorna men ett halvt universum för en tolvåring”. Magnus ser vinster genom att arbeta med synkroniserade förväntningar, kunskapsutbyte, ökad förståelse och samutnyttjande av material och specialsalar. Du får tag i Magnus på magnus.gejdner@hoor.se

57

Häng kvar, imorgon och övermorgon kommer de resterande förstelärarna och lärgruppsledarna att presentera sig. Fem kvar…

Vi vill leda skolutveckling med kollegialt lärande…

Skrivet den av

…och vi är förstelärare i Höörs kommun. På utvecklingsbloggen presenteras under veckan alla de personer som under hösten kommer att leda lärgrupper på sina skolor eller i kommunövergripande grupper med kollegialt lärande.
Några tjejer till kommer vi här att lära känna lite mer, och få veta vad de brinner för och vad de vill utveckla.

Sofia Engbe är idrottslärare på Enebackeskolan, den stora F-6-skolan inne i samhället. Hon brinner för glädje och sundhet. Hon är ledare för eller tränar själv simning, balett, judo och så nu racercykling. En sport med mycket fart. I sitt arbete håller hon för viktigt att fånga varje barn, ge verktyg och lära dem använda sin kropp och hälsa, hitta sin träningsform. Hon tycker det är viktigt att se den röda tråden genom idrottsämnet genom hela skoltiden och hon tycker det har varit både bra och spännande med de övergripande lärgruppsträffar vi haft i kommunen under året för alla lärare i idrott och hälsa, hemkunskap, bild, musik och slöjd. Sofia ser det nu som sin utmaning att fortsätta detta arbete tillsammans med andra förstelärare och där dela med sig av sin planering, sina ideer och fortsätta utveckla sitt ämne och barnen. I sin ansökan har Sofia skrivit att hon arbetar med tydliga mål i sin undervisning och att hon brinner för en varierad undervisning så att alla barn kan få möjlighet att finna sin passion. Du får kontakt med Sofia på sofia.engbe@hoor.se

58

Nästa förstelärare jag vill presentera heter Liselott Sunning, hon kallas för Läselott inte utan anledning för hon älskar att läsa och brinner för att sprida detta till sina elever. Hon hänger i skolbiblioteket och arbetar med högläsning hela mellanstadiet igenom på Sätoftaskolan där hon arbetar. Hon inte bara läser högt för sina elever utan hon använder det de läser och arbetar mycket med texterna och innehållet på olika sätt. En ide Liselott har som förstelärare är att hon är fullt beredd att  krypa upp i läsfåtöljen, plöja böcker och göra handledningar som alla lärare kan använda i sitt arbete, något många efterfrågar. Liselott har arbetat på alla stadier i grundskolan och kopplar ihop sitt arbete med läsning och skrivande med de samhällsorienterade ämnena historia, religion, samhällskunskap och geografi. Hon är intresserad av genreskrivande arbetssätt, har fått inspiration bland annat från grannkommunen Hässleholm. Under hösten kommer Liselott att leda en lärgrupp kring svenska och läs- och skrivutveckling genom hela grundskolan.  Ta kontakt med Läselott på liselott.sunning@hoor.se

59

Dagens sista presentation handlar om Eva Grubbström, hon arbetar som specialpedagog på Sätoftaskolan åk 4-6 där hon tillsammans med lärarna möter elevernas skiftande behov och bygger grupper och undervisning som fungerar. Eva är väldigt intresserad av och kunnig inom alternativa lärverktyg, ipads, datorer och hon driver frågor om kommunlicenser hos bland annat Elevdata för skolorna. Hon tycker att fokus måste ligga på att eleverna lär sig läsa. Barnen och eleverna som har det jobbigt ger henne kraft att lära sig nya saker som kan komma dem till del och kompensera för svårigheter. Eva har fastnat för elever med dyslexi och hon lyfter i sin presentation att hon önskar att vi som en av de sista kommunerna i Skåne utvecklar något slags Skoldatatek där material kan finnas och visas för både lärare, föräldrar och elever. Eva har haft uppdrag som läs- och skrivutvecklare på sitt skolområde och hon ingår i dyslexinätverk och som förstelärare vill hon arbeta med läsförståelsestrategier och ta ett samlat grepp om kompensatoriska lärverktyg. Du får tag i Eva på eva.grubbstrom@hoor.se

60

Ser ni hur många kompetenta och utvecklingsintresserade lärare vi har i Höör? En vecka räcker inte för att presentera dem alla… Några av dem är inte kvinnor utan män…läs på måndag om nästa gäng förstelärare/lärgruppsledare som vill arbeta med kollegialt lärande och utveckla undervisningen för de lite äldre eleverna. Vi har nu passerat mellanstadiet och kommer i nästa vecka till lärarna på högstadiet åk 7-9.