Kategoriarkiv: digitalisering

Höör tar täten – samarbete med kommuner i Skåne

Skrivet den av

Tidigare i år togs det beslut i riksdagen kring förändringar i LGR 11 där begreppet digital kompetens förtydligas. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik och det går inte längre att säga att man som lärare inte vill arbeta med digitala verktyg. Förändringar i LGR 11 görs i kapitel 1 och 2 och gäller därmed alla lärare och inte endast de ämne som får en förändring i kursplanen.  Den största förändringen står troligen ni lärare som undervisar i matte och teknik inför. Där skrivs tex programmering in i kursplanen.  

För oss små kommuner är det inte enkelt att få till bra fortbildning med kvalitet. Vi i Höör är därför glada över att vi inlett ett samarbete med Hörby och Östra Göinge,

Under höstterminen 2017 har vi anlitat Camilla Askebäck Diaz för att leda vår utbildningssatsning för lärare 7-9 med inriktning ma/no/teknik.

Camilla är matematik och NO-lärare på högstadiet samt förstelärare i digitala verktyg på Södermalmsskolan i Stockholm. Vid sidan om sin lärarroll håller Camilla i föreläsningar och workshops kring IKT-verktyg, undervisning och iPads. Under förlaget Natur & Kultur Läromedel har Camilla även gett ut boken ”Surfplatta i undervisningen”. 2016 tilldelades Camilla priset Årets Lärare av Handelskammaren. 

Utbildningen med Camilla startar den 11 augusti. Denna första träff är allmän och riktar sig till all personal år F- 9 i Höör. Hörby och Östra Göinge har inte börjat då och löser första träffen i sina kommuner. 

Digital kompetens – vad innebär det?

F-6 (alla undervisande lärare plus fritidspersonal ) träffas på Älvkullen kl 9-11.30

7-9 (alla undervisande lärare) träffas på Älvkullen kl 13-15.30

Under terminen kommer det sedan vara 4 träffar totalt, varav 3 är med Camilla. Dessa träffar riktar sig endast till dig som undervisar i ma/no/teknik årskurs 7-9. Under dessa träffar kommer även lärare från Hörby och Östra Göinge delta. Lokal bestäms senare. 

Utbildningen kommer bland annat ge dig grundläggande kunskaper om programmering och hur detta kan integreras i matteundervisningen.

Ma/NO/TK

Träff 1 7 september 15.00-17.00   Camilla

Träff 2 12 oktober 15.00- 17.00   Björn & Sara

Träff 3  9 november 15.00- 17.00  Camilla

Träff 4  7 december  15.00 -17.00   Camilla

(Med reservation för ändringar)

Övriga lärares utbildning kommer varje kommun lösa på hemmaplan. Om du undervisar i år F-6 och känner att du även vill delta på utbildningen med Camilla så kontakta din rektor och kom överens om hur du ska göra. Därefter kontaktar rektor Sara (sara.bruun@hoor.se) och kollar om plats finns. Det finns endast ett fåtal platser för F-6, så först till kvarn.

Glad sommar önskar utvecklingsavdelningen i Höör

Björn, Christel och Sara 

Digital läsning kräver andra förmågor än traditionell läsning

Forskaren Maria Rasmusson har nyligen disputerat med sin avhandling ”Det digitala läsandet. Begrepp, processer och resultat.” Du kan läsa den via länken här.

Hennes viktigaste slutsatser är att läsning på skärm kräver speciella förmågor och kompetenser:

  • de traditionella förmågorna: skriva, stava, läsa och förstå texter
  • multimodal förmåga: förstå hyperlänkar, kombinationen av text, bild och video
  • strategi för hur man navigerar på internet
  • generella it-förmågor: kunna hantera datorn, mobilen eller lärplattan, förstå hur en web-adress är uppbyggd, hur man kan hantera flikar och strukturera upp sitt digitala läsande
  • källkritik, kunna skilja mellan genrer

Det är också spännande att hon kommer fram till att det är större likvärdighet mellan pojkar och flickor när det gäller den digitala läsningen. Flickorna är bättre övergripande både när det gäller traditionell och digital läsning men PISA visar att pojkarna är bättre på det som är unikt i den digitala läsningen, t ex att navigera. Pojkarna har med hjälp av datorspelandet övat upp sin visuospatiala förmåga, förmågan att kunna orientera sig. Det kan också handla om att pojkar som spelar datorspel har större vana att tolka bilder, symboler och det digitala mediet.

– Men det som är viktigast för läsning handlar fortfarande om att förstå ord och att kunna läsa text – och pojkarna klarar det inte lika bra som flickorna, förklarar Maria Rasmusson.

Skolan behöver arbeta både med den traditionella läsningen och den digitala!

Digitalisering

Skrivet den av

Tänkte dela lite länkar kring IT-satsningar, digitalisering av skolan, ja användandet av datorer i skolan. Det är ju många som kommit en bra bit på vägen och de delar med sig av sina erfarenheter, läs och begrunda.

http://webb2.svedala.se/utbildning/wp-content/uploads/2014/03/Attforandraskolanmedteknik-140311.pdf

Att förändra skolan med teknik – bortom ”en dator per elev”, av Åke Grönlund. Klicka på länken för att läsa boken.
Åke Grönlund är professor i informatik vid Örebro universitet. Han har samlat fem utvecklingsområden och diskuterar hur man bör gå tillväga när man digitaliserar undervisningen. Massor av framgångsfaktorer!

Ett ifous-projekt heter Digitalisering, läs mer om det här. Läs en kunskapsöversikt här.

http://ifous.se/wp-content/uploads/201303-Ifous-Digitalisering-i-skolan-J.pdf
 
 
Skolverksrapport IT-användning och IT-kompetens i förskola, skola och vuxenutbildning.
 
https://www.studentlitteratur.se/#9789144088761/Den+tr%C3%A5dl%C3%B6sa+pedagogiken

Tomas Kroksmarks bok Den trådlösa pedagogiken – en-till-en i skolan på vetenskaplig grund.

Skolinspektionens kvalitetsgranskning IT i undervisningen