Författararkiv: Björn

Material för tillgängliga lärmiljöer

Skrivet den av

DATE (Delaktighet, Attityder, Tillgänglighet, Elever och barn) är ett projekt som i ett samarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten har tagit fram lärmaterial som en del av Tillgänglighetspaketet*. Syftet är att skapa tillgängliga lärmiljöer oavsett funktionssätt.

Materialet kan användas i den ordinarie verksamheten, har koppling till styrdokumenten och innehåller färdiga berättelser, faktablad, sagor m.m som engagerar elevgruppen.

Det finns för fyra olika målgrupper och är gratis att beställa här.

 • Förskola
 • F-3
 • 4-9
 • Gymnasiet

*  Tillgänglighetspaketet består av DATE lärmaterial, SPSM:s värderingsverktyg och SPSM:s distansutbildning (leda och planera tillgänglighetsarbetet).

Digitaliseringskick-off!

Skrivet den av

Höörs stora satsning på digital fortbildning för all personal inom grundskolan rivstartade med en föreläsning av Camilla Askebäck Diaz. Camilla är förstelärare i Stockholm, har lång erfarenhet av att arbeta med digitala verktyg och föreläser mycket runtom i Sverige.

Skånskan var även där och gjorde en artikel.

Den reviderade läroplanen

Hon inledde med att prata om den reviderade läroplanen som börjar gälla den 1 juli 2018. Några saker hon sa var:

 • Ändringarna i skrivningarna gör att det handlar om att istället för att tänka kring digitaliseringen är det nu viktigt att göra saker med verktygen för att uppnå målen.
 • Det är allas ansvar eftersom det ändras i kapitel ett och två. Programmering är endast en liten del av ändringarna.
 • Det är okej att tycka det är svårt och jobbigt. Våga ta hjälp av kollegor och IKT-pedagoger och se eleverna som en resurs. Svårigheterna måste lyftas och diskussionen ska handla om vilka lösningar vi har för att göra något åt det.
 • Viktigaste nyckeln för att lyckas är att dela med sig och lär av varandra.

EU har definierat digital kompetens i fem rubriker varav Skolverket har använt fyra av dem i deras kommentarmaterial ”Få syn på digitaliseringen”.

Integrera tekniken i pedagogiken

Camilla pratade vidare om vikten av att kombinera Vad & Hur. ”Förr” var det ämnesinnehåll och pedagogik som man lärde sig på lärarhögskolan som skulle förmedlas till eleverna. Idag finns det teknik som måste integreras med det i en kontext som gynnar elevernas lärande.

Framgångsfaktorer i Stockholms skolor

2016 kom en rapport om vad som varit lyckosamt i Stockholms skolor för en lyckad digitalisering. Det var:

 • Vision och riktning
 • Plan för utveckling och uppföljning
 • Delakultur och strukturerad kunskapsdelning

Vi fick ge förslag på hur vi skapa en delakultur och ni kom fram till följande under förmiddagen och eftermiddagen.

 

Drivkrafter för lärande

 • Socialt lärande
 • Berättande
 • Spel
 • Simulering och visualisering

Socialt lärande

 • Padlet där eleverna visar upp sin planering och länkar till sina arbeten.

Digitalt berättande

 • Canva
 • Morfo (app)
 • PicCollage
  PicCollage for kids är reklamfri och
 • Comics Head (app för serier)
 • Voki
 • Pixton.com (serie)
 • My memo (app för ljudinspelning)
  På Chromebook finns Talk and comment i kommunen
 • Sock Puppet (app)

Spel

Hon gav exemplet med primtal. Vilka skillnader det blev om eleverna arbetade på ett papper eller i ett spel. Det finns flera spel online för att träna primtal vilket ni ser när ni googlar.

Elevresponssystem visar hon och låter oss testa. Det är aldrig ett spel utan eleverna vet varför hon gör det och syftet. Hon nämner Quizizz, Kahoot, Mentimeter och Socrative.
Läs mer om responsverktyg.

Visualisering

Övrigt

Camilla nämner flera andra saker, några att ha med i tankarna och några möjligheter.

 • Creative Commons som är en ideell organisation vars mål är att hjälpa de som skapar och vill dela med sig av sina verk (helt eller delvis). Creative Commons gör det möjligt genom ett system av licenser.
 • Webbstjärnan som är en årlig återkommande tävling där man kan arbeta publikt med en blogg för att utveckla sin egen och elevernas digitala kompetens. Man får en webbadress och tillgång till bra support.
 • Hennes sätt att arbete med en skolblogg som gör det enkelt för elever och lärare att följa arbetet och ta del av information och material.
 • Programmering och varför hon fortsätter med det.

Hållbar utveckling för yngre barn – Klimatråttan

Skrivet den av

Vill presentera KLIMATRÅTTAN! www.klimatrattan.com. www.klimatrattan.se

Ett digitalt roligt lättsamt material om hållbar utveckling för yngre barn.

Klimatråttan

8 ”ostbitar”olika områden där barnen lär sig ta hand om deras miljö & natur. Under varje bit finns uppdrag, fakta, en sång, målarbild. Diplom när alla bitar gjorts.

Att små barn får en handlingskompetens är viktigt både för deras självkänsla men också ur ett globalt perspektiv. Ett lärande för hållbar utveckling karakteriseras av delaktighet och inflytande från eleverna.

Klimatråttan är mitt examensarbete i distanskursen ”Digitala pedagogiska läromedel” på Medieinstitutet jag gick ut nu i maj! Hoppas det ska komma till mycket nytta och nöje och sprida mycket glädje och inspiration! Vi kommer utveckla konceptet nu i höst. Detta är starten.

Vem är jag? Jag jobbar inom förskolan Höörs kommun, vikarie Segrande Liv F9 grundskola och är egen företagare UDAL Design – grafisk producent, dekormålare, Illustratör & producent läromedel.

/Ulrika Daleroth