#SETT2017 Glömstaskolan

I Huddinge kommun finns en långt ifrån helt vanlig grundskola, Glömstaskolan. På SETT i Kista i maj lyssnade jag och Björn på deras rektor Peter Bragner och några saker som fastnade var:

 • Spännande att starta en helt ny skola, där ingenting sitter i väggarna
 • Intressant att de listade allt som ”brukar finnas i skolor”: föräldramöten, veckobrev, klassindelningar…och att de sedan strök allt som inte gynnade lärandet. Kvar blev elever, lärare, möten kring innehållet i läroplanen.
 • Internet of things- fokus på makerkultur, IKT…
 • ”Allt det vi gör idag ska syfta till att eleverna ska vilja komma och lära imorgon med”
 • Motto: Vi vill varandra väl och gör varandra bra!
 • På Glömstaskolan (åk 1-6) bildar årskursen organisatoriskt nav, inga klasser
 • Lärgrupper består av 70-100 elever och 3-4 pedagoger samt fritids- och socialpedagoger
 • Schemat är sammanhållet och bygger på en ide om lärandet med färdighetsträning och tillämpning i olika team
 • Tjänster på skolan, nytt avtal och arbetsdelning
 • Allt jobb sker i samarbete
 • Utgår från likvärdighet genom olikhet
 • Tydliga kända och förutsägbara strukturer
 • Tydliga och kända kommunikationsvägar

Så här kan schemat se ut för en vecka

 • Den fysiska lärmiljön är väldigt annorlunda och designad för att möjliggöra och inte begränsa. Många skolor är byggda precis som sjukhus och fängelser, men inte Glömstaskolan. Här kan du se en film där skolan presenteras och man ser en del av lokalerna.
 • Möbleringen skapar många rum för olika delar av lärandet och gestaltar demokratiska värden.
 • Utemiljöerna kan användas i lärande och rörelse
 • Ljud och ljusmiljöer som är tydliga och lugna
 • Definierade områden som man är överens om
 • Arkitektur som eliminerar otrygga och osedda ytor (inga korridorer, skåphallar, slutna trapphus, toaletter i hörn etc)

Digital lärmiljö är idag en hygienfaktor på samma sätt som el eller rinnande vatten

 • Fungerar förstärkande av pedagogiken
 • Möjliggör lärande som inte kunde göras förut
 • Ökar möjlighet till individualisering
 • Kan och ska vara transparent
 • Förstärker formativa arbetssätt
 • Ska förstärka och fördjupa samtal och dialog
 • Möjliggör asynkront samarbete för elever och personal

Jag följer skolan på Instagram och får många nya ideer och tankar om hur man också kan göra skola och fritidshem. Spännande!

 

Christel Jansson

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *