Lärandet i fritidshemmet

Just nu pågår en intressant utställning på biblioteket i Höör där våra olika fritidshem presenterar exempel på sitt arbete med lärande.

Jag var där, tittade, fotograferade och pratade med barn som var där och tittade. De berättade att detta hade tagit mycket tid att jobba med, att det var roligt och att det också var spännande att se vad andra fritid jobbade med. De blev nyfikna på att  arbeta med Minecraft och de tyckte kakorna såg goda och riktiga ut…

Den viktiga boken som beskriver syfte och mål för skolan, Lgr11 har fått två nya kapitel. Det ena beskriver arbetet i förskoleklassen och det andra nya handlar om fritidshemmets syften, mål och vilket innehåll verksamheten ska ha.

Man talar ibland om Fritidshemspedagogik som något som på ett rikt och kreativt sätt kompletterar annat lärande i skolan. Det är en utforskande, laborativ och praktisk metodik och just utställningen visar några av de sätt man kan arbete i fritidshemmet.

Fritidshemmet ska också erbjuda en meningsfull fritid:

  • trygghet
  • stimulerande
  • delaktighet och inflytande
  • erfarenhet
  • formas utifrån mognad, ålder och intressen

Utomhuspedagogik

På Piratens fritidshem arbetar bland annat Camilla Jönsson, hon är mycket engagerad och arbetar mycket med lek och utomhuspedagogik. Här kommer två riktigt användbara tips från henne.

24 mars är det dags för det första av årets INSPIRATIONSCAFEER på Fulltofta naturcenter. Då ligger fokus på utelekar, samarbetslekar och temat är träd och vad träd kan berätta för oss. Det bjuds på afternoon tea och mycket möjligheter till nätverkande och påfyllning av lekideer.

Inbjudan och information: inspirationscafe2017 nr 1

Camilla ger oss också ett häfte fyllt av lekar och ideer. Fulltofta 2

Tusen tack för detta och väl mött!

QR-koder på fritids

Skrivet den av

Camilla och Johanna på Piratens fritidshem hade en vilja att arbeta mer med IKT på fritids. Förutom Kahoot fanns intresse av QR-koder. Vi träffades och diskuterade olika möjligheter och bestämde att iMovie och QRReader var vad som var lämpligt utifrån deras syfte.

Tillbaka i verksamheten spelades det in en sång som det gjordes film till och publicerades olistad på Youtube. På webbsidan http://www.skapaqrkod.se/ skapades en qr-kod till filmen som kan delas på olika sätt. Den kan sättas i hallen, skickas hem i veckobrev, läggas i Vklass eller annan kanal man kommunicerar via. Detta var starten på deras arbete med QR-koder som bl a ska användas i en kommande utställning.

De har nu gjort tre stycken filmer som ni kan se! Här är koderna:

 

Rörelse i skolan – nu kör vi!

Inbjudan till “Rörelse i skolan”
Välkommen till vårens pedagogiska träffar som handlar om rörelse i skolan.
När: onsdagen den 1 mars och onsdagen den 19 april, kl. 15.15–16.30
Plats: Boken, klass 5c´s klassrum

Syfte: Syftet är att byta erfarenheter och ta del av den forskning som finns kring betydelsen av rörelse och fysisk aktivitet för barns hälsa och kognitiva utveckling. Att vårt arbete ska leda till en plan för att utveckla en verksamhetskultur som främjar en aktivare skoldag.

Innehåll:

Träff 1:

  • Delge varandra idéer och praktiska tips för till exempel aktivare raster, aktivitetsinriktade lektioner och aktivare skol/barnomsorg.
  • Ta del av den forskning som handlar om fysisk aktivitet kopplat till lärande.
  • Eventuellt ta del av andra skolors goda exempel

 

Träff 2:

  • Utarbeta en plan utifrån våra förutsättningar för att möjliggöra en aktivare skoldag.

I Läroplanen för grundskolan och fritidshemmet (2011) kapitel 1 kan man läsa följande:

Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper. Skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen.

Välkommen att vara med och utforma hur det kan se ut i vår kommun.

Prata med din rektor och anmäl dig till någon av oss senast 24 feb!

 

Ann Krogsgaard                                    Christel Jansson

ann.krogsgaard@hoor.se                          christel.jansson@hoor.se

 

Förintelsens minnesdag på fredag

Den 27 januari samlas människor över hela världen i en årlig manifestation. Det är den internationella minnesdagen för Förintelsens offer – samma datum som förintelselägret Auschwitz-Birkenau befriades 1945.

År 2005 deklarerade FN denna dag som internationell minnesdag. Sedan 1999 har det varit en nationell minnesdag. Det är en dag då vi hedrar minnet av alla som mördades under Förintelsen och en dag för alla som vill uttrycka sitt stöd för alla människors lika värde.

UR har samlat filmer som passar från åk 4 ungefär.

På sidan Forum för levande historia finns mycket bra information och en miniutställning om Anne Frank som du kan skriva ut och sätta upp i ditt klassrum, bra utgångspunkt för samtal.

På sidan Film i skolan finns bland annat tips på filmer att arbeta med.